Landelijke Rijvereniging en Ponyclub St. Jan Merselo

Sinds 1934 al een actieve vereniging voor zowel paarden als pony’s!

 

Bestuur St. Jan

De vereniging heeft één bestuur voor de ruiter- en ponyclub. Bekijk hieronder de samenstelling van het bestuur.

Voorzitter Pieter Verrijdt  
Vice-voorzitter Petra van Dijck-Claessens  
Lid en Secretaresse  Monique van Dijck  
Lid Sannah Kreuzer  
Lid & Penningmeester Claudia van Rooij  
     
Wedstrijdsecretariaat  Saskia Beerkens  

Zijn er vragen, geef ze door aan een van de bestuursleden of via de contactpagina.

Opgericht in 1934: Rijvereniging St. Jan

Het ontstaan van rijvereniging St. Jan

De rijvereniging St. Jan ontstaat in 1934 uit de interesse van jonge boeren of zonen van boeren die een trek- of werkpaard hebben waarmee ze werkzaamheden verrichten. Op de vrije zondag rijden ze voor de lol paard. Om dit wat meer vorm te geven, ontstaat het idee om een ruiterclub op te richten. De interesse blijkt ook uit de notulen van de vergaderingen van het Boerenbondbestuur.

Een aantal dagen na die vergadering komt op 2 september 1934 het bestuur van de Boerenbond inderdaad bijeen bij Mart Janssen. Tijdens deze oprichtingsvergadering wordt de heer van Rijswijck in het bestuur gekozen als afgevaardigde van de Boerenbond. Van de overige aanwezigen nemen de heren Poels en Flinsenberg plaats in het bestuur. De nieuwe ruitervereniging zal deel uitmaken van de Boerenbond, die de hoofdvestiging heeft in Roermond ( het latere LLTB gewest Limburg ). In totaal melden zich 14 leden aan, waarvan er negen actief de paardensport gaan beoefenen. In een later belegde eerste algemene vergadering krijgt het bestuur er nog eens twee leden bijLangzamerhand komt er wat meer structuur . De ruiters gaan op vaste tijden oefenen en krijgen les van instructeurs. Tijdens de oorlogsjaren ligt het verenigingsleven een beetje stil.

Na de oorlog zijn er niet of nauwelijks redelijke paarden voorhanden om nog maar te zwijgen van zadels. Maar begin jaren vijftig komt Merselo en het omliggende gebied de ergste armoede van de oorlogsjaren te boven. Ongeveer 6 keer per jaar gaan de ruiters te voet gezamenlijk op wedstrijd.

In de jaren erna gaat het goed met de vereniging. In Vredepeel, het nieuwe dorp bij Merselo, bestaat belangstelling om aansluiting te zoeken bij de ruiterclub. Zo ontstaat afdeling Merselo-Vredepeel. Op veel boerderijen moeten de paarden langzamerhand het veld ruimen voor de tractor, en het aantal ruiters loopt hierdoor terug. In 1959 zijn er nauwelijks nog ruiters in Merselo en na 25 jaar houdt de afdeling Merselo op te bestaan.

HEROPRICHTING

In 1979 willen verschillende paardenliefhebbers uit Merselo de ruiterclub nieuw leven in blazen. Op 4 oktober van dat jaar vindt de oprichtingsvergaderering plaats. Gerrit Arts wordt gekozen als voorzitter, Jacob Bistervels als secretaris/penningmeester en Wim Custers wordt vice voorzitter. Ook Huub Peeters en Siem Nooyen nemen zitting in het bestuur. In januari 1980 worden de notariële stukken getekend en vanaf 1 april 1980 begint het officiële boekjaar bij de NKB-bond.

De Landelijke Rijvereniging en Ponyclub St. Jan Merselo- want zo heet de nieuwe rijvereniging- heeft vanaf het begin zowel voor paarden als pony’s een afdeling. 

Terugkijkend naar 45 jaar ruitersport, is er enorm veel veranderd. Het edele dier is niet meer het werkpaard van vroeger, maar een zorgvuldig gekozen raspaard dat wordt gebruikt voor de sport. Tevens is de paardensport individueler geworden. Vroeger gingen we met de grote veewagen, vol met pony’s, samen naar de wedstrijd. De pony’s werden aan de lijn gezet en de zadelwagen met terras was het middelpunt van onze vereniging die dag. Gezelligheid en mooie sport zorgde voor een geweldige wedstrijddag. Viertal – en achttal rijden en daarna defilé was vaak verplicht. Na een lange dag, gezamenlijk weer met zijn allen naar huis. St. Jan is momenteel een actieve club van ca. 60 pony- en paardenleden die dit verenigingsverband nog steeds belangrijk vindt. Al jaren doen we gezamenlijk activiteiten, organiseren we wedstrijden en doen we mee met de verenigingskampioenschappen. Naast het mooie teamverband worden hier ook mooie successen behaald door de club. Daar zijn we trots op! pony’s laden ca. 1980